Inspirasi Katolik 30 Januari 2022 -->

Header Menu

Inspirasi Katolik 30 Januari 2022

Sabtu, 29 Januari 2022

 SUARAKARUMPUT.COM -- Berikut inspirasi katolik 30 Januari 2022

Kasih itu sabar, murah hati dan tidak cemburu.

Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong dan tidak bertindak kurang sopan.

Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah dan tidak menyimpan kesalahan  orang lain.

Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran.

Kasih menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan.

Inspirasi Katolik 30 Januari 2022

Hendaklah kita menunjukan kasih itu kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada Tuhan.

Apa yang harus kita lakukan untuk diri sediri?

Apa yang bisa kita tunjukan kepada orang lain?

Apa yang kita buat untuk Tuhan?

Untuk diri sendiri adalah hendaklah kita mencintai dan merawat iman dan hati, agar kita bisa tunjukan kasih itu kepada orang lain, dan daripada orang lain juga kita bisa memberinya untuk Tuhan dengan memelihara kasih itu.

Demikian inspirasi katolik 30 Januari 2022.