Renungan Kristen Hari ini Rabu 2 Februari 2022 Melawan Ibadah Tanpa Kesetiaan Lengkap Bacaan -->

Header Menu

Renungan Kristen Hari ini Rabu 2 Februari 2022 Melawan Ibadah Tanpa Kesetiaan Lengkap Bacaan

Selasa, 01 Februari 2022

 

Renungan Kristen Hari ini Rabu 2 Februari 2022


SUARAKARUMPUT.COM -
Renungan kristen hari ini Rabu 2 Februari 2022 melawan ibadah tanpa kesetiaan  lengkap bacaan

Minggu keempat sesudah Epifani

Bacaan: Yeremia 7:21-28: Melawan Ibadah Tanpa Kesetiaan

7:21 Beginilah Firman Tuhan semesta Alam Israel “Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya!

7:22 Sungguh pada waktu Aku membawah nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir Aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan 

7:23 Hanya yang berikut inilah  yang telah Kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraKu maka Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatKu dan ikutilah seluruh jalan yang Kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia.

7:24 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya.

7:25 Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, Aku mengutus kepada mereka hamba-hambaKu, para Nabi, hari demi hari, terus menerus,

7:26 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan KepadaKu dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegarkan tangkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka.

7: 27 Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab  engkau.

7:28 Sebab itu, katakanlah kepada mereka: inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka dan tidak mau menerima penghajaran! Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka.”

Renungan kristen hari ini Rabu 2 Februari 2022 melawan ibadah tanpa kesetiaan  lengkap bacaan

Kesetiaan dan ketulusan bangsa Yehuda itu telah sirna dan mereka menjadi keras hati dan tidak mendengarkan Allah.

Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka.

Allah melihat bahwa bangsa pilihanNya itu sudah tidak tulus lagi kepadaNya.

Mereka melakukan apa yang mereka mau tanpa mendengarkan suara Tuhan.

Mereka melakukan rancangan-rancangan menurut mereka itu baik adanya dan mengikuti kedegilan hatinya yang jahat.

Mereka menjadi manusia tidak taat kepada Tuhan Allah mereka yang sudah membebaskan nenek moyang mereka dari tanah Jajahan Mesir.

Apa pesan buat kita dari seruan Yeremia dalam bacaan tentang melawan ibadah tanpa kesetiaan?

DiJaman yang serba canggih ini, membuat kita lupa akan Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam setiap persoalan hidup kita.

Dengan teknologi canggih, manusia lupa akan kehadiran Tuhan dalam hidup.

Segala kecanggihan inilah membuat kita terlena dan menghabiskan waktu dengan kesibukan dengan instana dan melupakan Tuhan.

Situasi kita saat ini menggambarkan situasi Yehuda yang mana mereka berpaling dan mengikuti kedegilan hatinya dan membuat rancangan-rancangannya sendiri dalam hidup.

Marilah kita sadarkan hati kita untuk senantiasa menunJukan hati dan akal budi kita hanya kepada Tuhan semesta alam yang menjadikan segala sesuatu itu ada.

Demikian renungan kristen hari ini Rabu 2 Februari 2022 melawan ibadah tanpa kesetiaan  lengkap bacaan. 

Semoga aktivitas kita hari ini diberkati dan dijaga oleh Allah yang maha kuasa. Semoga.***