Teks Novena Kerahiman Ilahi dan Doa Koronka Lengkap Peristiwa -->

Header Menu

Teks Novena Kerahiman Ilahi dan Doa Koronka Lengkap Peristiwa

Selasa, 19 April 2022

Teks Novena Kerahiman Ilahi dan Doa Koronka Lengkap Peristiwa


Novena Kerahiman Ilahi dan Doa Koronka

Bapa Kami-1x,

Salam Maria-1x,

Aku Percaya-1x.

Doakan:


Ya Yesus, Kau telah wafat namun sember kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia.

O Yesus, Sumber Kehidupan Kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah diriMU kepada kami, seluruh keluarga dan sahabat-sahabat kami.

Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sebagai sumber kerahiman bagi kami.

Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami.

Bapa Yang kekal, kupersembahkan kepada-Mu Tubuh dan Darah, Jiwa dan Ke-Allahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai penebusan dosa kami dan dosa seluruh dunia.

Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami (bisa ditambah dengan menyebutkan nama kita atau nama orang yang kita doakan) dan seluruh dunia (10x).

Koronka ditutup dengan doa:

Allah yang Kudus,

Kudus dan berkuasa,

Kudus dan kekal,

kasihanilah kami dan seluruh dunia

(3x).

NOVENA KERAHIMAN ILAHI

Doa untuk seluruh umat manusia dengan segala perkara dan pergumulan yang ada, guna memberikan kepada mereka jalan kasih dan keselamatan, juga pertolongan bagi setiap orang dan segenap jiwa jiwa.

Pesta Kerahiman Ilahi menurut wahyu wahyu Yesus kepada Sr Faustina harus didahului dengan Novena.

Sebagian dari Novena itu didiktekan langsung oleh Yesus dan dicatat oleh Sr Faustina pada akhir tinggalnya di RS Pradnik dekat kota Krakow.

“Novena Kerahiman Ilahi yang diperintahkan Yesus supaya kutulis dan kulaksanakan sebelum Pesta Kerahiman Ilahi. Novena ini dimulai pada Jumat Agung, selama 9 hari”.

Sabda Tuhan Yesus kepada Santa Faustina:

“Aku menghendaki agar selama sembilan hari ini engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahiman-Ku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup dan, khususnya pada saat kematian.

Setiap hari, hendaknya engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada HatiKu. Hendaknya engkau membenamkan mereka di dalam lautan kerahiman-Ku, dan Aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah BapaKu.

Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang engkau bawa ke mata air kerahimanKu.

Demi kekuatan sengsaraKu yang pedih, setiap hari hendaknya engkau minta kepada BapaKu rahmat bagi jiwa jiwa ini .” (Buku Harian Faustina 1209)

Kelompok orang yang dibawa selama Novena :

Hari 1 : Seluruh umat manusia khususnya orang-orang berdosa

Hari 2 : Para Imam, kaum religious & pelayan rohani

Hari 3 : Jiwa- jiwa yang saleh dan setia

Hari 4 : Orang-orang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal Yesus

Hari 5 : Jiwa orang-orang sesat dan memisahkan diri dari Gereja

Hari 6 : Jiwa jiwa yang lemah lembut dan rendah hati serta jiwa anak-anak

Hari 7 :Jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan Kerahiman Ilahi

Hari 8 : Jiwa-jiwa yang masih berada di Purgatorium (Api Penyucian)

Hari 9 : Jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, jiwa yg kering/mati secara rohani

NOVENA HARI PERTAMA

DOA UNTUK SELURUH UMAT MANUSIA, KHUSUSNYA ORANG ORANG BERDOSA

Sabda Yesus kepada St.Faustina:

“Hari ini, bawalah kepada-Ku seluruh umat manusia, khususnya orang orang berdosa, para pendosa, diseluruh dunia dan benamkanlah mereka dalam samudera kerahiman-Ku.

Dengan demikian engkau menghibur Aku dalam jurang kepedihan yang disebabkan oleh hilangnya jiwa jiwa itu. (Buku Harian Faustina 1210)

DOA:

Pemimpin/Sendiri:

Ya Yesus yang maharahim, sedari hakikatMu, Engkau mengasihani dan mengampuni kami.

Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah keyakinan kami akan kebaikan-Mu yang tak terbatas.

Terimalah kami semua dalam HatiMu yang maharahim, dan jangan pernah membiarkan kami pergi darinya untuk selamanya. Semua ini kami mohon demi kasih yang menyatukan diriMu dengan Bapa dan Roh Kudus.

Oh, Kerahiman Ilahi yang mahakuasa, dan keselamatan orang- orang berdosa,

Engkau adalah samudra kerahiman dan belas kasih; Engkau membantu semua orang yang dengan rendah hati memohon pertolonganMu.

Umat/sendiri:

Bapa yang kekal, dengan tatapan mataMu yang penuh kerahiman pandanglah seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa yang malang, semua yang direngkuh dalam Hati Yesus yang maharahim.

Demi Sengsara-Nya yang pedih, tunjukkanlah kerahimanMu kepada kami sehingga kami dapat memuji kerahimanMu yang mahakuasa untuk selama- lamanya.

Dan mereka semua boleh menerima kasih dan keselamatanMu, di bumi hingga di surga. Amin.

Di lanjutkan dengan Doa Koronka (tersedia di atas)

NOVENA HARI KEDUA

UNTUK PARA IMAM, KAUM RELIGIUS, PELAYAN ROHANI

Sabda Yesus kepada St. Faustina:

“Hari ini bawalah kepadaKu jiwa-jiwa para Imam dan kaum religius, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanKu yang tak terhingga.

Merekalah yang memberiKu kekuatan untuk menanggung SengsaraKu yang pahit. Lewat mereka, laksana lewat saluran-saluran, kerahimanKu mengalir kepada umat manusia.“ ( Buku Harian Faustina 1212)

DOA:

Pemimpin/Sendiri:

Yesus yang Maharahim, sumber segala kebaikan, tingkatkanlah rahmatMu di dalam diri kami supaya kami dapat melaksanakan dengan pantas karya-karya kerahiman, dan supaya semua yang melihat kami dapat memuliakan Bapa Kerahiman yang ada di surga.

Mata air kasih Allah ada di dalam hati yang murni, terbenam dalam Samudra Kerahiman, bersinar laksana bintang-bintang cemerlang laksana fajar.

Umat/Sendiri:

Bapa yang kekal, dengan tatapan mataMU yang maharahim pandanglah himpunan orang-orang terpilih yang bekerja di kebun anggurMu; pandanglah jiwa-jiwa para imam dan kaum religius; dan limpahilah mereka dengan kekuatan berkatMu.

Dalam Hati PutraMu, mereka direngkuh; demi kasih HatiNya, berikanlah kepada mereka kekuatan dan terangMu supaya mereka dapat menuntun orang lain di jalan menuju keselamatan dan dengan sesuara memuji kerahimanMu yang tidak terbatas sepanjang segala abad. Amin.

Dilanjutkan dengan Doa Koronka


NOVENA HARI KETIGA

UNTUK JIWA YANG SALEH DAN SETIA

Sabda Yesus kepada St. Faustina:


“ Hari ini, bawalah kepadaku semua jiwa yang saleh dan setia,dan benamkanlah mereka dalam lautan KerahimanKu. Jiwa-jiwa ini memberikan penghiburan kepadaKu di sepanjang Jalan Salib.

Mereka adalah tetes kesegaran & penghiburan di tengah lautan kepahitan“. ( Buku Harian Faustina 1214)

DOA:

Pemimpin/sendiri:

Yesus yang Maharahim, dari khazanah kerahimanMu, Engkau memberikan rahmat yang berlimpah ruah kepada semua orang.

Perkenankanlah kami tinggal di dalam HatiMu yang maharahim dan jangan biarkan kami pernah terlepas dari sana untuk selamanya

Semua ini kami mohon kepadaMu demi kasihMu yang paling mengagumkan terhadap Bapa surgawi yang membuat HatiMu sedemikian bernyala-nyala.

Mukjizat-mukjizat kerahiman sungguh tak terselami. Baik orang berdosa maupun orang benar tidak akan memahaminya.

Setiap kali Engkau memandang kami dengan penuh belas kasih, Engkau menarik kami lebih erat kepada kasihMu.

Umat/sendiri:

Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu yang maharahim kepada jiwa-jiwa yang setia, sebagai harta pusaka Putra-Mu.

Demi Sengsara-Nya yang pedih, limpahkanlah berkat-Mu kepada mereka, dan dengan perlindungan-Mu yang lestari rengkuhlah mereka.

Dengan demikian, mereka tidak pernah akan gagal dalam

olah kasih dan tidak pernah akan kehilangan harta iman yang kudus; sebaliknya, bersama segenap paduan para malaikat dan para kudus, mereka akan memuliakan kerahiman-Mu yang tak terbatas sepanjang segala abad. Amin

Dilanjutkan dengan Doa Koronka

NOVENA HARI KEEMPAT

DOA UNTUK ORANG-ORANG YANG TIDAK BERIMAN DAN MEREKA YANG BELUM MENGENAL TUHAN YESUS.
Sabda Yesus kepada St. Faustina:

“ Hari ini bawalah kepadaKu orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal Aku.

Dalam SengsaraKu yang pedih Aku juga memikirkan mereka, dan semangat mereka di masa depan meneguhkan HatiKu.

Benamkanlah mereka dalam lautan KerahimanKu, karna Aku rindu memberikan kasih dan keselamatanKu bagi mereka.“ (Buku Harian Faustina 1216).


DOA
Pemimpin/Sendiri:

Ya Yesus yang maharahim, Engkau adalah Terang seluruh dunia. Terimalah dalam Hati-Mu yang maharahim jiwa orang-orang yang tidak beriman, yang belum mengenal Engkau.

Biarlah sinar rahmat-Mu menerangi mereka sehingga mereka pun, bersama kami, dapat mengagungkan kerahiman-Mu yang mengagumkan; dan jangan biarkan mereka berada diluar kediaman Hati-Mu yang maharahim.

Kami rindu agar mereka juga beroleh rahkat, kasih dan keselamatanMu. Kiranya sinar kasih-Mu menerangi jiwa-jiwa mereka; buatlah jiwa-jiwa ini mengenal dan menerima Engkau, Sang Kasih dan Juru Selamat Sejati, dan bersama dengan kami, memuji kerahimanMu selamanya.

Umat/Sendiri:

Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu yang maharahim kepada jiwa orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal Engkau, tetapi sudah direngkuh dalam Hati Yesus yang maharahim.

Tariklah mereka kepada terang Injil. Jiwa-jiwa ini belum tahu betapa besarnya kebahagiaan orang yang mengasihi Engkau.

Berikanlah rahmat-Mu kepada mereka, agar mereka pun

dapat mengagungkan kerahiman-Mu yang mahamurah sepanjang segala abad. Amin.

Dilanjutkan dengan Doa Koronka

NOVENA HARI KElima

DOA UNTUK JIWA ORANG-ORANG YANG SESAT DAN MEMISAHKAN DIRI

DARI GEREJA

Sabda Yesus kepada St. Faustina:

“Hari ini, bawalah kepadaKu jiwa orang-orang yang sesat dan memisahkan diri dari Gereja, dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahiman-Ku.

Setiap kali mereka mencabik-cabik Tubuh dan Hati-Ku, yakni Gereja-Ku, Aku merasakan Sengsara yang pedih.

Begitu mereka kembali kepada kesatuan dengan Gereja, luka-luka-Ku menjadi sembuh, dan dengan cara ini mereka meringankan Sengsara-Ku “

Bahkan bagi mereka yang sudah mengoyakkan busana kesatuan-Mu, arus kerahiman terus mengalir dari Hati-Mu.

Kerahiman-Mu yang mahakuasa, Oh Allah, dapat mengantar jiwa-jiwa ini keluar dari kesesatan. (Buku Harian Faustina 1218)

DOA:
Pemimpin/Sendiri:

Yesus yang Maharahim, Sang Kebaikan sendiri, Engkau tidak pernah menutup terang-Mu bagi mereka yang memintanya daripada-Mu.

Sambutlah jiwa-jiwa para bidaah dan orang yang memisahkan diri dari Gereja dalam naungan Hati-Mu yang maharahim.

Dengan terang-Mu tariklah mereka ke dalam kesatuan Gereja, dan jangan biarkan mereka memisahkan diri dari Hati-Mu yang maharahim; tetapi perkenankanlah mereka pun menyembah kerahiman-Mu yang mahamurah

Umat/Sendiri:

Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu yang maharahim kepada jiwa-jiwa para bidaah dan orang-orang yang memisahkan diri dari Gereja; dengan berkeras hati di dalam kesesatan-kesesatan mereka telah menyia-nyiakan berkat-Mu dan menyalahgunakan rahmat-Mu.

Janganlah memandang kesalahan- kesalahan mereka, tetapi pandanglah kasih Putra-Mu sendiri, dan pandanglah juga SengsaraNya yang pedih, yang Ia jalani demi mereka karena mereka pun sudah direngkuh di dalam Hati Yesus yang maharahim.

Perkenanlah mereka pun memuliakan kerahiman-Mu yang agung sepanjang segala masa. Amin.

Dilanjutkan dengan Doa Koronka

NOVENA HARI KEENAM

DOA UNTUK JIWA JIWA YANG LEMAH LEMBUT DAN RENDAH HATI SERTA JIWA ANAK ANAK KECIL

Sabda Yesus kepada St. Faustina:

“Hari ini bawalah kepadaKu jiwa yang lemah

lembut yang rendah hati dan jiwa anak-anak kecil dan benamkanlah mereka dalam kerahimanKu. Jiwa-jiwa ini paling menyerupai HatiKu.

Di saat, Aku menjalani sakratul maut yang pedih, mereka menguatkan Aku. Aku melihat mereka sebagai malaikat di bumi, yang akan berjaga di dekat semua altar-Ku.

Ke atas mereka, Aku mencurahkan seluruh limpahan rahmat. Hanya jiwa-jiwa yang rendah hati yang dapat menerima rahmatKu.
Dengah kerahimanKu, Aku mengasihi jiwa-jiwa yang rendah hati“. (Buku Harian Faustina 1220)

DOA:
Pemimpin/Sendiri:

Yesus yang Maharahim, Engkau sendiri telah berkata, ” Belajarlah daripada Ku, sebab Aku ini lembah lembut dan rendah hati.”.

Terimalah dalam kediaman HatiMu yang maharahim, semua jiwa yang lembah lembut dan rendah hati serta jiwa anak-anak kecil.

Jiwa-jiwa ini membuat surga terpesona dan mereka adalah kesayangan Bapa surgawi.

Mereka ibarat rangkaian bunga yang harum mewangi di hadapan tahta Allah; Allah sendiri bersuka cita atas keharuman mereka.

Jiwa-jiwa ini memiliki kediaman lestari di dalam HatiMu yang maharahim, dan tak henti-hentinya mereka melakukan madah kasih serta kerahiman.

Suatu jiwa yang sungguh lemah lembut dan rendah hati sudah di bumi ini menghirup udara firdaus dan karena keharuman orang yang rendah hari Sang Pencipta sendiri bersuka cita.

Umat/Sendiri:

Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu yang maharahim kepada jiwa-jiwa yang lembah lembut dan rendah hati, serta kepada jiwa anak-anak kecil, yang dihimpun di dalam Hati Yesus yang maharahim.

Jiwa-jiwa ini paling menyerupai PutaraMu. Keharuman mereka membumbung dari bumi dan mencapai

tahtaMu sendiri. Bapa yang maharahim dan mahabaik, berkat kasih-Mu terhadap jiwa-jiwa ini dan berkat kesukaan yang Engkau nikmati kepada mereka, aku mohon kepadaMu : Berkatilah seluruh dunia agar semua jiwa bersama-sama melambungkan madah kerahimanMu sepanjang segala abad. Amin.
Dilanjutkan dengan Doa Koronka

NOVENA HARI KETUJUH

DOA UNTUK JIWA JIWA YANG SECARA KHUSUS MENGHORMATI DAN MEMULIAKAN KERAHIMAN TUHAN

Sabda Yesus kepada St. Faustina:

“ Hari ini bawalah kepadaKu jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan KerahimanKu, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanKu.

Jiwa-jiwa ini paling menderita karena menyaksikan sengsaraKu, dan mereka masuk paling dalam ke dalam Roh-Ku. Mereka adalah gambar yang hidup dari Hati-Ku yang maharahim.

Dalam kehidupan yang akan datang, jiwa-jiwa ini akan bersinar dengan kecemerlangan istimewa. Tidak seorangpun dari mereka akan terjerumus ke dalam api neraka.

Secara istimewa Aku akan membela setiap orang dari mereka pada saat kematiannya” (Buku Harian Faustina 1224)

DOA:

Pemimpin/Sendiri:

Yesus yang Maharahim, Hati-Mu adalah Sang kasih sendiri. Terimalah ke dalam kediaman Hati-Mu yang maharahim, jiwa orang- orang yang secara istimewa mengagungkan kerahiman-Mu dan menghormati keagunganNya.

Karena kekuatan Allah sendiri, jiwa-jiwa ini sungguh perkasa. Di tengah segala penindasan dan

penderitaan, mereka melangkah maju penuh kepercayaan akan kerahiman-Mu.

Jiwa-jiwa ini bersatu dengan Dikau dan menggendong seluruh umat manusia pada bahu mereka.

Jiwa–jiwa ini tidak akan dihakimi dengan kejam tetapi pada saat ajalnya, mereka akan direngkuh oleh kerahiman-Mu.

Jiwa yang memuji kebaikan Tuhan dikasihi olehNya secara istimewa.

Ia selalu dekat dengan mata air yang hidup dan menimba rahmat dari Kerahiman Ilahi.

Umat/Sendiri:

Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu yang maharahim kepada jiwa-jiwa yang memuliakan dan menghormati sifat-Mu yang paling tinggi, yakni kerahiman-Mu yang tiada tara, dan yang dihimpun dalam Hati Yesus yang maharahim.

Jiwa-jiwa ini adalah Injil yang hidup; tangan mereka penuh dengan karya kerahiman, dan roh mereka, yang meluap-luap dengan suka cita, melambungkan kidung kerahiman kepada-Mu, O Yang Mahatinggi! Aku mohon, ya Allah: Tunjukkanlah kerahiman-Mu kepada mereka sesuai dengan harapan dan kepercayaan mereka kepada-Mu.

Dalam diri mereka, biarlah digenapi janji-janji Yesus bagi mereka, ”Jiwa-jiwa yang menghormati kerahiman-Ku yang tiada tara akan Kubela sebagai kemuliaan-Ku sendiri sepanjang hayat mereka, khususnya pada saat kematian mereka.”.Amin

Dilanjutkan dengan Doa Koronka
NOVENA HARI KEDELAPAN

DOA UNTUK JIWA-JIWA YANG DIPENJARAKAN DI PURGATORIUM

Sabda Yesus kepada St. Faustina:
“ Hari ini, bawalah kepadaKu jiwa-jiwa yang dipenjarakan di Purgatorium, dan benamkanlah mereka dalam lubuk kerahiman-Ku.

Biarlah banjir Darah-Ku menyejukkan mereka yang kepanasan. Semua jiwa ini sangat Kukasihi. Mereka sedang melunasi hukuman- Ku yang adil.

Engkau memiliki kekuatan untuk meringankan mereka. Ambillah segala indulgensi dari khazanah Gereja-Ku dan persembahkanlah semua itu demi mereka. Oh, kalau saja engkau tahu siksaan yang mereka derita, engkau akan terus-menerus mempersembahkan bagi mereka kemurahan hati dan melunasi utang mereka kepada keadilan-Ku.“ (Buku Harian Faustina 1226)

DOA:
Pemimpin/Sendiri:
Yesus yang Maharahim, Engkau sendiri telah berkata bahwa Engkau menginginkan kerahiman; Aku membawa ke kediaman Hati-Mu yang maharahim jiwa-jiwa di Purgatorium, jiwa-jiwa yang sangat Engkau kasihi, tetapi sekaligus harus melunasi hukuman yang dijatuhkan oleh keadilan-Mu.

Semoga aliran Darah dan Air yang memancar dari hati-Mu memadamkan nyala api yang memurnikan itu, supaya di tempat itu pun kuasa kerahiman-Mu dapat dimuliakan.

Dari panas Purgatorium yang mengerikan, naiklah suatu rintihan kepada kerahiman-Mu, dan dalam aliran darah bercampur air mereka menerima penghiburan, kesegaran, kelegaan.

Umat/Sendiri:

Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu kepada jiwa-jiwa yang menderita di Purgatorium, yang direngkuh dalam hati Yesus yang maharahim.

Berkat sengsara Putra-Mu yang pedih, dan demi semua kepahitan yang melanda Jiwa Yesus yang mahakudus, aku mohon kepada-Mu, sudilah menyatakan kerahiman-Mu kepada jiwa-jiwa yang sedang Engkau pandang dengan mata-Mu yang adil.

Pandanglah mereka hanya melalui luka-luka Yesus, Putra-Mu yang terkasih; karena kami sungguh percaya bahwa di sini tidak ada batas untuk kebaikan dan kemurahanMu. Amin

Dilanjutkan dengan Doa Koronka

NOVENA HARI KESEMBILAN

DOA UNTUK JIWA-JIWA YANG SUAM SUAM KUKU & KERING ROHANI

Sabda Yesus kepada St. Faustina:

“ Hari ini bawalah kepadaKu, jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, dan benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahiman-Ku. Jiwa-jiwa ini paling nyeri melukai Hati-Ku.

Karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini, jiwa-Ku merasakan kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani.

Merekalah yang menyebabkan Aku berseteru kepada Bapa, ’Bapa, ambillah piala ini dari pada-Ku kalau ini memang kehendak-Mu!’ Bagi mereka, harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahiman-Ku.“(Buku Harian Faustina 1228))

DOA:
Pemimpin/Sendiri:
Yesus yang Maharahim, Engkau adalah Sang Kerahiman sendiri. Aku membawa jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini ke kemah Hati-Mu yang maharahim.

Dalam api kasih-Mu yang paling murni ini biarlah jiwa-jiwa yang beku ini, yang seperti mayat ini, yang dipenuhi dengan kejijikan ini, dapat dihidupkan kembali.
O Yesus yang maharahim, tunjukkanlah kerahiman-Mu yang mahakuasa dan tariklah mereka ke dalam nyala kasih-Mu; limpahkanlah atas mereka karunia kasih yang kudus karena bagi kuasa-Mu tidak ada hal yang mustahil.

Api dan es tak dapat berpadu; entah api yang mati, entah es yang leleh.

Tetapi berkat kerahiman-Mu, O Allah, Engkau dapat memulihkan dalam diri semua orang apa saja yang sudah hilang.

Umat/Sendiri:

Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mataMU kepada jiwa jiwa yang suam suam kuku, yang bagaimanapun sudah direngkuh dalam Hati Yesus yang maharahim.

Bapa Kerahiman, berkat sengsara PuteraMu yang pedih dan berkat sakratulmautNya selama tiga jam di kayu salib, aku mohon kepadamu:Biarlah merekapun memuliakan lubuk kerahimanMu.Amin

Dilanjutkan dengan Doa Koronka

Disarankan agar Novena dimulai pada hari Jumat Agung dan diakhiri dengan Pesta Kerahiman Ilahi.

Selamat berdoa, semoga Kerahiman Ilahi menaungi kita semua.Amin


Demikian Teks Novena Kerahiman Ilahi dan Doa Koronka Lengkap Peristiwa***