Bacaan Injil dan Renungan Katolik Hari Ini Kamis 19 Mei 2022 -->

Header Menu

Bacaan Injil dan Renungan Katolik Hari Ini Kamis 19 Mei 2022

Patris Trikora
Kamis, 19 Mei 2022

Bacaan Injil dan Renungan Katolik Hari Ini Kamis 19 Mei 2022


"Semuanya itu Ku katakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh"


Bacaan Injil Yohanes 15:9-11 "Semuanya itu Ku katakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh".


"Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu.

Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.

Semuanya itu Ku katakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.

Renungan Katolik Hari Ini Kamis 19 Mei 2022


Saudara terkasih, Bacaan Injil hari ini mengajarkan kita tentang Kasih Terbesar.

Dalam Injil Hari ini Yesus menghendaki agar kita tinggal dalam kasih-Nya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu lemah lembut.

Berapa lama kita tahan dalam kesabaran, kemurahan hati dan kerendahan hati? Dari pengalaman, untuk menjadi sesekali sabar, sesekali murah hati, sesekali rendah hati itu gampang.

Namun memiliki kesabaran, kemurahan hati, kerendahan hati yang tetap, itulah yang sulit. “Penyakit” yang sebenarnya paling dihindari setiap orang ialah ketika ia tidak dikasihi.

Manusia yang tidak dikasihi tidak akan pernah mampu mengasihi apalagi berbuat hal-hal yang didasari oleh kasih.

Dunia seharusnya bersyukur bahwa kasih terbesar telah lebih dahulu tercurah ke atasnya. Kasih yang kekal dari Allah Bapa dan Putra-Nya tak berkesudahan.

Selayaknyalah orang percaya yang mengalami kelimpahan kasih menjadi teladan bagaimana bertindak sebagai orang yang dikasihi dan mampu mengasihi.

Pancarkanlah kasih! Kasih Allah kepada orang percaya sungguh luar biasa. Kasih membentuk karakter orang percaya. Semula disebut hamba, sekarang sahabat.

Dulu hidup sia-sia, kini penuh arti. Dulu egois, kini menaruh perhatian kepada orang lain. Dulu menuntut dikasihi, kini menuntut diri untuk mengasihi orang lain.

Dulu tidak ada sukacita, kini senantiasa bersukacita. Kasih tidak hanya mampu mendobrak berbagai kesulitan mengasihi, tetapi kasih juga mendorong semangat orang percaya untuk terus menjadi teladan.

Bukankah ini suatu perubahan yang menjadikan hidup lebih indah? Selanjutnya, apa yang harus orang percaya lakukan.

Memancarkan kasih Allah itu kepada orang-tua, saudara, teman, dll. dan di mana pun kita berada, agar orang-orang lain pun mengalami kasih Allah.

Doa Renungan Katolik Hari Ini Kamis 19 Mei 2022


Tuhan Yesus, Terima kasih penuh syukur kami haturkan kepada-Mu untuk darah yang Kau curahkan bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih untuk tindakan-Mu membersihkan dosa-dosa kami, sehingga kami berkenan di mata-Mu. Terima kasih juga untuk kenyataan bahwa kami senantiasa dapat tinggal diam di dalam Engkau, dengan demikian mengalami sukacita penyelamatan-Mu. Amin.

Demikian Bacaan Injil dan Renungan Katolik Hari Ini Kamis 19 Mei 2022. Kiranya kasih Kristus menyertai kita sehingga kita mampu memancarkan kasih yang serupa terhadap sesama. Semoga***