Bacaan Misa Hari Raya Tri Tungga Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022 -->

Header Menu

Bacaan Misa Hari Raya Tri Tungga Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022

Rabu, 08 Juni 2022

Bacaan Misa Hari Raya Tri Tungga Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022


https://www.harianflobamora.com/

Bacaan Misa Hari Raya Tri Tungga Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022 lengkap dengan bacaan pertama, kedua dan bacaan injil.


Bacaan misa Tri Tunggal Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022 diambil dari Bacaan Pertama KITAB AMSAL 8:22-31, Bacaan kedua ROMA 5:1-5, dan bacaan injil YOHANES 16:12-15.

Berikut Bacaan Misa hari raya Tri Tunggal Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022 perikop lengkapnya:

BACAAN PERTAMA DARI KITAB AMSAL 8:22-31


1. TUHAN telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan-Nya, sebagai perbuatan-Nya yang pertama-tama dahulu kala. (Ams 8:22)

2. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. (Ams 8:23)

3. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang sarat dengan air. (Ams 8:24)

4. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari pada bukit-bukit aku telah lahir; (Ams 8:25)

5. sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama.(Ams 8:26)

6. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana, ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya,(Ams 8:27)

7. ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras, (Ams 8:28)

8. ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titah-Nya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, (Ams 8:29)

9. aku ada serta-Nya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangan-Nya, dan senantiasa bermain-main di hadapan-Nya; (Ams 8:30)

10. aku bermain-main di atas muka bumi-Nya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. (Ams 8:31)

BACAAN MISA  II KEDUA SURAT RASUL PAULUS KEPADA JEMAAT DI ROMA 5:1-5

Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. (Rm 5:1)

Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. (Rm 5:2

Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, (Rm 5:3)

dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. (Rm 5:4)

Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.(Rm 5:5)

BACAAN INJIL YOHANES 16:12-15

1. Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. (Yoh 16:12)

2. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diriNya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. (Yoh 16:13)

3. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku. (Yoh 16:14)

4. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku." (Yoh 16:15)

Itulah Bacaan Misa Hari Raya Tri Tungga Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022 lengkap dengan bacaan pertama, kedua dan bacaan injil yang diambil dari KITAB AMSAL 8:22-31, ROMA 5:1-5, dan YOHANES 16:12-15 dan juga perikop lengkapnya.***