Bacaan Injil dan Renungan Katolik Hari Ini Minggu 14 Agustus 2022 (Kunjungan Membawa Berkat) -->

Header Menu

Bacaan Injil dan Renungan Katolik Hari Ini Minggu 14 Agustus 2022 (Kunjungan Membawa Berkat)

Patris Trikora
Sabtu, 13 Agustus 2022

Bacaan Injil dan Renungan Katolik Hari Ini Minggu 14 Agustus 2022 (Kunjungan Membawa Berkat)
Bacaan Injil Lukas 1:39-56 "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu"


39: Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda.

40: Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet.

41: Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus,


43: Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?

44: Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan.

45: Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana."

46: Lalu kata Maria: "Jiwaku memuliakan Tuhan,

47: dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku,

48: sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia,

49: karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama-Nya adalah kudus.

50: Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.

51: Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya;

52: Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah;

53: Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa;

54: Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya,

55: seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya."

56: Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya.

Renungan Katolik Hari Ini Minggu 14 Agustus 2022 (Kunjungan Membawa Berkat)


Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang mengembangkan keutamaan lahir batin dan membagikannya untuk membangun kehidupan bersama adalah berkat bagi yang lain.

Pada hari ini juga kita sebagai umat Katolik Memperingati hari raya Santa. Perawan Maria Diangkat Ke Surga.

Dan dalam Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Maria mengunjungi Elisabeth, yang mana kunjungan ini memiliki arti kabar baik, yaitu didalam Tuhan Yesus yang masih dalam kandungan Maria telah datang mengunjungi Elisabeth sehingga ketika ia mendengar salam Maria, melonjaklah anak-anak didalam rahimnya.

Bahasa tubuh itu menjadi gambaran relasi mendatang antara Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Karena orang percaya bahwa gerakan janin didalam rahim mau berbicara tentang masa-masa yang akan diadakan.

Misal Esau dan Jacob yang bertolak tolakan didalam rahim Ribka (Kej. 25:22) diartikan sebagai pandangan mereka dikemudian hari.

Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus sehingga menimbulkan "meningkatkan diantara semua perempuan dan mencarilah buah rahimmu".

Kata mencarilah mengungkap karya Allah yang memberi berkat sehingga Maria menjadi perempuan yang paling disorot.

Sumber dan sasaran itu adalah yang dikandungnya, sebab menurut zaman dulu anaklah yang menyebabkan seorang ibu dilihat.

Berkat itu Maria dipandang sebagai wanita yang ambil bagian dalam cerita umat manusia lewat Sang Penebus yang dikandungnya, Karena itu jangan ikutan menolak Tuhan Yesus, tetapi sambutlah Dia dengan hati murni.

Peristiwa perjumpaan dua wanita, Maria dan Elisabet menjadi sangat istimewa sehingga dikatakan bahwa anak yang didalam Elisabet melonjak kegirangan ketika mendengar salam yang diberikan Maria kepadanya dan dia pun penuh dengan Roh Kudus (ay 41).

Mengapa kunjungan Maria kepada Elisabet bisa menimbulkan kegembiraan? Apakah karena Elisabet merasa akan mendapat seorang yang akan membantu dia selama masa kehamilannya?

Mungkin, tetapi jika hanya itu, kegembiraan itu hanya menjadi milik Elisabet seorang. Padahal penulis Injil menulis bahwa anak yang dikandung Elisabet melonjak kegirangan. Lalu apa yang menyebabkan kegembiraan itu. Jawabnya adalah Yesus.

Ketika Maria menerima tawaran Malaikat Gabriel untuk turut serta dalam rencana dan karya keselamatan Allah, sejak saat itu, Maria telah membawa Yesus di dalam rahimnya.

Yesus yang sudah berada dalam diri Maria itulah yang kemudian menjadi alasan mengapa Elisabet dan anak yang berada dalam kandungannya melonjak kegirangan karena mendengar salam yang diberikan Maria.

Akhirnya, kunjungan dan sapaan saja yang diberikan Maria kepada Elisabet dapat diartikan sebagai kunjungan dan sapaan Yesus kepada umatnya dan itu terjadi sekali lagi oleh karena Maria yang membawa Yesus di dalam dirinya.

Dan itulah yang membawa Santa Maria memberi contoh dan teladan kepada kita bagaimana kunjungan persaudaraan harus dilakukan.

Apakah kunjungan yang kita lakukan mengikut sertakan Allah didalamnya? Ketika kunjungan persaudaraan itu disertai dan dijiwai oleh kasih Allah, maka kunjungan yang kita lakukan akan membawakan hadiah, kegembiraan dan kegembiraan bagi yang kita kunjungi.

Apakah kita ingin mengetahui kehadiran kita membahagiakan bagi sesama? Jika demikian, bawalah selalu Allah dalam kehidupan kita.

Doa Renungan Katolik Hari Ini Minggu 14 Agustus 2022 (Kunjungan Membawa Berkat)


Ya Tuhan yang mahabaik, ajarilah kami umat-Mu untuk selalu mengikut sertakan Allah didalam kami melakukan kunjungan persaudaraan kami, Amin.

Demikian Bacaan Injil dan Renungan Katolik Hari Ini Minggu 14 Agustus 2022 (Kunjungan Membawa Berkat). Kiranya kita senantiasa mengikutsertakan Tuhan dalam berbagai kunjungan kita terhadap sesama. Semoga***