Bacaan Injil Renungan Katolik Jumat 17 Februari 2023 Mengikuti Yesus Ia Harus Menyangkal Dirinya, Memikul Salibnya -->

Header Menu

Bacaan Injil Renungan Katolik Jumat 17 Februari 2023 Mengikuti Yesus Ia Harus Menyangkal Dirinya, Memikul Salibnya

Kamis, 16 Februari 2023

Bacaan Injil Renungan Katolik Jumat 17 Februari 2023 hari ini dari Injil Markus 8:34-38;9:1 kisah Hal mengikuti Yesus.

Adapun seruan Bacaan Injil Renungan Katolik Jumat 17 Februari 2023 hari ini adalah "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku"

Apakah kita siap menjadi pengikut Yesus sebagai Juruselamat hidup kita? APakah kita berani menyangkal diri dan memikul salib penderitaan hanya demi Yesus?

Melalui perikop Injil harian hari ini kiranya kita diteguhkan dan dikuatkan dalam iman agar selalu setia dalam panggilan hidup dalam kasih Tuhan.

Banyak orang kristen yang mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus, namun hidupnya tidak mencerminkan kasih dalam hidupnya.

Hidup bergelimangan harta dan menjadi angkuh didalamnya dan lupa akan esensi dasar hidup sebagai Pengikut Kristus.

Menjadi pengikutnya adalah orang yang siap menyangkal dirinya dan siap menderita. Sebab, pada pundaknya harus disertai dengan pengakuan akan keselamatan semata untuk dunia ini hanya dari Tuhan melalui Yesus Anak-Nya.

Selain itu, pada pundaknya ada kabar kebenaran yang harus selalu diwartakan, sebab kasih Tuhan itu sama kepada semua manusia, dan kehendaknya adalah menjadikan manusia untuk selamat dari penghukumannya.

Sehingga, amat berta tugas dan misi kita untuk mewartakan sukacita dari Tuhan kepada dunia ini.

Karena dunia ini akan meresponnya dengan penolakan dan menganggap semua itu hanyalah kesia-siaan semata.

maka bagi Anda yangs elalus etia sampai hari ini, tetaplah hidup dalam kasih, pengorbanan dan semangat sejati.

Berikut sajian Bacaan Injil Renungan Katolik Jumat 17 Februari 2023 untuk kita hari ini:

Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku.


Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.

Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya.

Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?

Sebab barangsiapa malu karena Aku dan karena perkataan-Ku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia Pun akan malu karena orang itu apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus."

Kata-Nya lagi kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa Kerajaan Allah telah datang dengan kuasa."

Demikianlah Injil Tuhan.

Bacaan Injil Renungan Katolik Jumat 17 Februari 2023 hari ini dari Injil Markus 8:34-38;9:1 kisah Hal mengikuti Yesus kiranya meneguhkan iman dan pengharapan kita. Amin.***