Renungan Katolik Selasa 7 Februari 2023 dan Bacaan Injil (Jangan Takut Melakukan Kebenaran) -->

Header Menu

Renungan Katolik Selasa 7 Februari 2023 dan Bacaan Injil (Jangan Takut Melakukan Kebenaran)

Patris Trikora
Senin, 06 Februari 2023

Renungan Katolik Selasa 7 Februari 2023 dan Bacaan Injil (Jangan Takut Melakukan Kebenaran)


"Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia"


Bacaan Injil Markus 7:1-13 "Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia"


Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus.

Mereka melihat, bahwa beberapa orang murid-Nya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh.

Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka; dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga.

Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada-Nya: "Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?"

Jawab-Nya kepada mereka: "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik! Sebab ada tertulis: Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.

Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia."

Yesus berkata pula kepada mereka: "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri.

Karena Musa telah berkata: Hormatilah ayahmu dan ibumu! dan: Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati.

Tetapi kamu berkata: Kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya: Apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban?yaitu persembahan kepada Allah?, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatupun untuk bapanya atau ibunya.

Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan."

Renungan Katolik Selasa 7 Februari 2023 (Jangan Takut Melakukan Kebenaran)


Saudara terkasih dalam Tuhan Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang upacara abadi dan tradisi orang Yahudi, dan bagaimana Yesus mengingatkan kita semua bahwa hukum Taurat tidak bertentangan dengan perintah Allah.

Kita dapat melihat bahwa Yesus mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa mereka harus melakukan apa yang dikatakan Allah, bukan hanya mengikuti tradisi dan kebiasaan mereka sendiri. Kebiasaan manusia tidak bisa menggantikan perintah Tuhan.

Kita juga dapat melihat bahwa Yesus memberikan kita kebebasan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Allah tidak memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar; Dia memberikan kita kebebasan untuk berpikir dan melakukan apa yang benar.

Selain itu, Yesus juga mengingatkan kita bahwa kita harus mencintai Tuhan dan sesama kita. Kebenaran Allah harus menjadi pedoman hidup kita. Oleh karena itu, setiap tindakan yang kita lakukan harus sejalan dengan tuntunan Allah.

Demikian Renungan Katolik Selasa 7 Februari 2023 dan Bacaan Injil (Jangan Takut Melakukan Kebenaran). Kiranya kita selalu berani untuk melakukan apa yang benar di hadapan Allah, tetapi juga jangan lupa untuk mencintai Tuhan dan sesama. Semoga***